Terug naar Index Familiegraf  Langendoen (grafnummer 187)

 

187.  Boudewijn Langendoen * Rockanje 15-3-1866 Rockanje 26-6-1939
  Zoon van Leendert Langendoen en Dina van Kempen.
Hij trouwt te Oudenhoorn op 18-4-1901 met Maartje Jaspriena Vermaat.
187. Maartje Jaspriena Vermaat * Oudenhoorn 22-9-1880 Rockanje 23-7-1945
  Dochter van Izaak Vermaat en Maartje Maria Langendoen.

 

Afbeelding vergroten

Boudewijn Langendoen en
Maartje Jaspriena Vermaat

 

Afbeelding vergroten

Maartje Jasprina Vermaat
Fotocollectie: Bravenboer
 

Afbeelding vergroten

Maartje Jasprina Vermaat
Bron: MyHeritage
 

Afbeelding vergroten

Boudewijn Langendoen
Bron: MyHeritage
 

Afbeelding vergroten

Rouwkaart Boudewijn Langendoen

 Rouwkaart Maartje Jaspriena Vermaat
 

Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie Boudewijn Langendoen
 

 

 

 Boudewijn was boer en raadslid van Rockanje.
 

Gegevens uit de Nieuwe Brielsche Courant 20 juni 1939

De heer B. Langendoen overleden.

Verleden week zondag 18 juni 1939  werd de heer B. Langendoen, raadslid dezer gemeente, op den Vleerdamsedijk bij het uitgaan der kerk gelijk we in een vorig nummer reeds melden- door een motorrijder aangereden en ernstig aan het achterhoofd gewond.

Den motorrijder trof geen schuld, daar hij langzaam en rechts van den weg reed.

De heer Langendoen is thans aan de bekomen kwetsuren overleden. Hij was 73 jaar oud.


Gegevens uit de Nieuwe Brielse Courant 4 juli 1939. p.2:

Begrafenis B. Langendoen 

  Onder grote belangstelling had donderdagmiddag (29 juni 1939) de teraardebestelling plaats van het slachtoffer der aanrijding bij de gereformeerde kerk op Zondag 18 juni. Gezien het feit, dat de overledene bij zijn leven een vooraanstaande plaats innam in het openbare leven, waren velen gekomen om de plechtigheid bij te wonen.
  Allereerst voerde het woord de burgermeester, de heer P.F.Zeeman, die de heer Langendoen herdacht als oudste lid van den raad en ook als lid van de commissie tot wering van schoolverzuim, terwijl hij in het armenbestuur vele jaren zitting had.
   De heer P. Moree, voorzitter van de Christelijke Schoolvereeniging te Rockanje, dankte voor het vele, dat de heer Langendoen gedaan had voor het christelijk onderwijs.
  Ten slotte voerde wethouder Van Beesten het woord en schetste den overledene als vriend en mensch in het algemeen.
  Nadat ds. Duiven gesproken had, dankte een zoon van overledene allen, die met de familie meegeleefd hadden in de voorafgaande dagen en blijk hadden gegeven van hun belangstelling.