Terug naar Index Familiegraf  't Mannetje  (grafnummer 157)

 

157.  Adrianus 't Mannetje * Rockanje 26-3-1909 † Rockanje 22-2-1938
  Zoon van Willem 't Mannetje en Wijntje Adriaantje Tol.
Hij trouwt te Rockanje op 20-5-1936 met Pietertje Kruik.
157.  Pietertje Kruik * Rockanje 18-12-1911 † Rockanje 22-2-1938
  Dochter van Marinus Kruik en Wijntje Kruik.
 

Afbeelding vergroten

De letterplaten op de familiegraven 't Mannetje 157-158-159, zijn gemaakt van serpentino, een donkere natuursteen van vulkanische oorsprong
 

Afbeelding vergroten

Stenen Familiegraven opgeknapt door de werkgroep in 2013


 

Afbeelding vergroten

Adrianus 't Mannetje en Pietertje Kruik

 

Afbeelding vergroten

Adrianus 't Mannetje en Pietertje Kruik

 

Afbeelding vergroten

Rouwkaart Adrianus 't Mannetje en Pietertje Kruik 

Adrianus 't Mannetje en Pietertje Kruik zijn overleden aan koolmonoxidevergiftiging.

Bericht in de Nieuwe Brielsche Courant  25 februari 1938, p.6:

ROCKANJE.  - Gistermiddag had onder enorme belangstelling de begrafenis plaats van het op zoo droevige wijze omgekomen echtpaar Adr. ’t Mannetje-Kruik. Het was zeker te verwachten geweest dat een groot aantal vrienden en bekenden van de overledenen hun een laatsten groet zouden willen brengen, maar dat zoovele honderden op de begraafplaats aanwezig zouden zijn had niemand kunnen verwachten. Het moge een bewijs zijn van de hartelijke samenleving van Rockanje’s burgerij in moeilijke dagen en dus in dit geval van het innig medeleven met de zwaar getroffen familie, die reeds meerdere malen zo zwaar werd beproefd.
          Te ongeveer twee uur kwam de rouwstoet op het kerkhof aan, en nadat de beide kisten, bedekt met bloemen, met de jonge ontzielde lichamen aan den schoot der aarde waren toevertrouwd, sprak ds. Kobus tot de familie der overledenen en de omstanders, waarbij hij eerst aanhaalde  ps.103 : 8 “Gelijk het gras is ons kortstondig leven” en daarna sprak hij over Filippenzen  II, in het bijzonder vers 9—11. Menigeen kon hierbij zijn tranen niet bedwingen.
          Na deze woorden van troost dankte een broeder van de overleden echtgenoot, waarna allen diep onder den indruk het kerkhof verlieten.
  

Afbeelding vergroten
 

Bericht NBC 22-2-1938, blz. 2.

Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie Adrianus en Pietertje