Terug naar Index  Mantel  (grafnummer G5-16r3)

 

G5 Johannes Wilhelmus Mantel * Bennekom 17-6-1904 † Rockanje 1-2-1945
  Zoon van Simon Mantel en Johanna Zwanida Jansen.

 

Afbeelding vergroten

Johannes Wilhelm Mantel
(Foto collectie M. Mantel)
 

Afbeelding vergroten

Johannes Wilhelm Mantel

 

Afbeelding vergroten

Steen na restauratie in 2011

Vader Simon Mantel (geb. 22 januari 1868, overl. 27 juli 1956) is in Rockanje overleden, in het Rusthuis Vredeheim. Hij is niet begraven op Maria Rust, maar op de Zuiderbegraafplaats aan de Slinge te Rotterdam (op 31 juli 1956, in vak B, nr. 496; zijn graf is inmiddels geruimd). Zijn zoon Johannes Wilhelm woonde ook in Rusthuis Vredeheim en is wel begraven op Maria Rust. Op de grafsteen is zijn tweede voornaam gewijzigd (per ongeluk of met opzet?) in ‘Wilhelmus’. Hij werd op 17 juni 1904 geboren in Bennekom (gemeente Ede, Gelderland), als jongste in een gezin van zeven kinderen (zes zonen en een dochter). Hij had een tweelingbroer, Anton, die overleed toen hij twee maanden oud was, op 17 augustus 1904 (in Bennekom).

Johannes Wilhelm is nooit getrouwd en kreeg geen kinderen.

De foto van vader en zoon Mantel is vermoedelijk gemaakt voor het Rusthuis Vredeheim in Rockanje. Op de foto heeft Johannes Wilhelm een stok vast. Wellicht had dat met zijn gezondheidstoestand te maken.

Afbeelding vergroten

Johannes Wilhelm Mantel (rechts op de foto) met zijn vader, Simon Mantel.

Volgens het Bevolkingsregister van de gemeente Rotterdam vestigde Johannes Wilhelm zich op 8 april 1924 in Rotterdam; hij kwam toen uit Bergh (Gelderland). Tot 8 februari 1934 woonde hij in Rotterdam, op diverse adressen. Op zijn persoonskaart valt onder ‘Beroep’ te lezen dat Johannes Wilhelm werkte als cafébediende, los werkman en broodbakker.

Op 8 februari 1934 werd hij uitgeschreven: op zijn persoonskaart staat dat hij vertrok naar Rusthuis Vredeheim in Rockanje. Het is onbekend waarom hij daarheen ging. Kon hij daar werk krijgen, of was hij op dertigjarige leeftijd al patiënt en verhuisde hij daarheen omdat hij hulpbehoevend was? Toen hij op 1 februari 1945 overleed, leefde zijn vader nog.

Bronnen: Martien Mantel (kleinzoon van de oudste broer van Johannes Wilhelm, mail d.d. 11-8-2014) en afdeling Begraven en Cremeren van de Gemeente Rotterdam (mail d.d. 18-8-2014).

Opmerkingen:
Informatie van de heer Curt Jäger van de afdeling Begraven en Cremeren van de Gemeente Rotterdam (mail d.d. 11-8-2014): ‘De heer Simon Mantel heeft begraven gelegen op de Zuiderbegraafplaats in vak B nummer 496. Dit betrof een algemeen graf dat na het verstrijken van de grafrusttermijn is geruimd. De begrafenis heeft plaatsgevonden op 31 juli 1956.’