Monument gefusilleerde Rockanjenaars

   Willem de Waal
 

Mon 3 Willem de Waal * Bruinisse 8-11-1899 Rockanje 6-12-1944
  Zoon van Kornelis Johannes de Waal en Pieternella Laurina  Wilhelmina Mol.
Hij trouwt te Enkhuizen op 11-3-1920 met Etje Strik,
* Enkhuizen ca. 1896, dochter van Volkert Strik en Antje Bakker.

 

Afbeelding vergroten

Willem de Waal

Foto collectie: Bravenboer
 

Willem de Waal was secretaris van de gemeente Rockanje. Hij werd 's avonds op 4 december 1944 opgepakt. Omdat zijn huis aan de Swinsedreef al eerder door de Duitsers in beslag was genomen, woonde hij op dat moment in enkele kamers van het gemeentehuis. Waarom Willem de Waal verraden is door de Duitse deserteur die bij Cornelis Langendoen was opgepakt en later is gefusilleerd, blijft een raadsel. Willem de Waal zat immers niet in het verzet, hoewel hij wel iemand was die van zijn positie als secretaris gebruik maakte om andere te helpen, bijvoorbeeld met zegels of stempels. Op momenten dat hij door de Duitsers werd gehaald om aan de hand van het bevolkingsregister de opgeroepen mannen te controleren, heeft hij veel mensen gered  door gegevens te fingeren.

Op die dag werden nog verschillende andere personen opgepikt voor verhoor en overgebracht naar Brielle. Op  5 december werden De Waal en de Van der Zee's (vader en twee zonen uit Zwartewaal), met Johannes Groeneveld en Cornelis Langendoen uit de groep gehaald. De anderen kregen te horen dat deze zes personen zouden worden doodgeschoten. Zijzelf mochten naar huis. Op dezelfde dag werden de huizen van Cornelis Langendoen en Johannes Groeneveld in brand gestoken.

Op 5 december 's avonds werden de zes teruggevoerd naar Rockanje en ondergebracht in een bunker. Op 6 december  werden ze gefusilleerd in de duinen, even ten noorden van de Tweede Slag. De begrafenis heeft plaatsgevonden op de ochtend van zaterdag 9 december.

Nadat op de fusilladeplaats in de duinen eerst een groot houten kruis en later zes kleinere houten kruisjes waren geplaatst, werd in het voorjaar 1951 een stenen kruis opgericht, waarop de namen de zes gefusilleerden zijn vermeld. In verband met de afslag van de buitenduinen is het kruis enkele malen verplaatst in oostelijke richting, over een totale lengte van 60 meter.

 

Bericht in de Nieuwe Brielsche Courant van 10 december 1946 

 

Afbeelding vergroten

Rouwadvertentie Willem de Waal