* Burgerlijke Stand Rockanje overlijden 1812-1950
*
Namen oorlogslachtoffers WO II uit Rockanje

* 16 Oorloggslachtoffers uit Rockanje

* Monument gefusilleerde Rockanjenaars
* Oorlogsgraven Gemenebest

* Kinderen begraven op Maria Rust van 1829 tot en met 1959

De namen die voorkomen in de personenindex zijn gebaseerd op de 370 grafstenen die nog steeds op de begraafplaats Maria Rust staan. Verder zijn in de index opgenomen de namen uit:
- Register Oude Begraafplaats 1927 tot 1945. Bijgehouden door Klaas Schipper Wz. Manuscript. Collectie: Gemeentehuis
  Rockanje.
- Schipper, K. & W. van Rij, Begraafboek van de Gemeente Rockanje lopende over de jaren van pl. m. 1920 tot 1964. Manuscript.
  Streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg, Brielle. Sign.1776.11A.
- Nol, L.W. van der, Lijst van begrafenissen II: 1935-1944. Manuscript. Collectie: A. van der Nol, Oostvoorne.


De voor- en achternamen in deze index worden gespeld als in de Burgerlijke Stand (zie het bestand hierboven, 1820-1950). Als de namen op de grafstenen anders gespeld worden, wordt dat apart vermeld. Onder ‘Details’ zijn de persoonskaarten geplaatst van de personen die begraven liggen op de begraafplaats, met daarin aanvullende gegevens.

 

Ook beschikbaar is informatie uit lijsten van begrafenisondernemer L.W. van der Nol:

- Nol, L.W. van der, Lijst van begrafenissen I: 1862-1868 en 1870-1921. Manuscript. Collectie: A. van der Nol, Oostvoorne.
- Nol, L.W. van der, Namen van personen. Manuscript. C, overleden te Rockanje in de jaren vanaf 1862 (tot maart 1883). Een en
  ander overgenomen uit de geschriften van wijlen Joh. Moree.
Manuscript. Collectie: A. van der Nol, Oostvoorne.

Vanwege onduidelijkheden is de informatie uit deze lijsten niet in de index opgenomen.

 

Van het bestuur van de HVWV is  toestemming gekregen om foto’s te plaatsen uit de collectie Bravenboer, die gebruikt zijn voor de tentoonstelling Oud-Rockanjenaars in Beeld,  d.d. 3-5 juni 2004.
Arie Dijkman en  Nelly de Man-Schipper hebben van de graven in 2005 foto’s genomen. De foto’s genomen na 2010 van de graven na restauratie en opknapbeurt zijn hoofdzakelijk afkomstig van Nelly de Man-Schipper , Rina van der Veld en Lenie Manintveld.


Mocht u aanvullingen hebben over personen die begraven liggen op begraafplaats Maria Rust te Rockanje, wilt u dan s.v.p. contact opnemen met de webmaster.