Terug naar Nieuws

Open Monumentendag 2018: Europa op de begraafplaats Maria Rust in Rockanje

Persbericht d.d. 2 september 2018

Op 8 en 9 september a.s. vindt de 32e Open Monumentendag plaats, met als thema: ‘in Europa’. Dit thema laat het hele land nadenken over de vraag wat Nederland met Europa te maken heeft. Op zaterdag 8 september is iedereen welkom op Maria Rust, de oude begraafplaats aan de Zeeweg. Daar liggen alle  Rockanjenaren begraven die in de jaren 1828-1950 zijn overleden. Welke relatie heeft Maria Rust met Europa?

Deze Open Monumentendag legt de nadruk op de positie van ons land in Europa: Europeanen hebben intern oorlogen gevoerd, ze hebben elkaar verdreven en overheerst. Maar aan de andere kant hebben ze elkaar ook gered, handel met elkaar gedreven en kennis uitgewisseld. Zelfs op een kleine dorpsbegraafplaats als Maria Rust zijn er veel sporen van de Europese geschiedenis te vinden.

Achternamen van buitenlandse oorsprong
Juist op deze begraafplaats vallen de karakteristieke achternamen uit deze streek op, zoals De Gruijter, Moerman, Hazelbag, Van Kempen, Van Marion en Moree. Wie zich verdiept in de oorsprong van deze namen, ontdekt evenwel dat ze helemaal niet zo Rockanees zijn als ze lijken.

Europa zette ook zijn stempel op de mensen die op Maria Rust hun laatste rustplaats vonden: de Tachtigjarige Oorlog met Spanje (1568-1648) liet sporen na, net als de Franse Tijd (1795-1813). Het kon gaan om mensen die de oorlog in hun vaderland ontvluchtten of het waren vluchtelingen die thuis vervolgd werden vanwege hun geloof, zoals de protestantse Hugenoten in Frankrijk dat meemaakten. Ze kwamen hiernaartoe en bleven hier, zoals achternamen als Van Toledo en Lacroix laten zien. Vandaar dat Maria Rust tot ieders verrassing soms gewoon multicultureel is te noemen, want zelfs een naam als De Vries is niet zo Nederlands als het lijkt: de stamvader komt uit Ost-Friesland, Duitsland.

Geallieerden en drenkelingen
Op Maria Rust werden ook geallieerde militairen begraven, met name Britten. De Amerikanen die er een oorlogsgraf kregen, dragen soms namen van Europese oorsprong, zoals Kolendorski (Polen). Er liggen ook drenkelingen begraven, zoals Belgische vissers. Deze mensen woonden niet in Rockanje – ze hadden het ongeluk hier met hun vliegtuig neer te storten of met hun schip op een mijn te lopen.Belgische drenkelingen op Maria Rust
 

Afbeelding vergroten

De tak van de familie De Vries is van
Duitse oorsprongVan Toledo: Uit de gelijknamige stad aan de
Taag in Spanje

Presentaties en rondwandeling

De begraafplaats is op 8 september open van 9.00 tot 16.00 uur. Om 11.00 uur en om 14.00 uur is er een presentatie van Jaap van der Veld over ‘Maria Rust in Europa’ en over de website van de begraafplaats. Gedurende de hele dag kunnen bezoekers een rondwande-ling maken, met een informatieblad in de hand, langs grafstenen die iets met Europa te maken hebben. Wilt u meer weten over de begraafplaats of speciaal iets over uw familie vragen, dan kunt u ter plekke terecht bij de leden van de werkgroep Maria Rust.

 

Meer informatie: www.begraafplaatsmariarus.nl. Tel. 06 2417 3646

Fotobijschrift: Deze tak van de familie De Vries is van Duitse oorsprong.

Fotobijschrift: Van Toledo: uit de gelijknamige stad aan de Taag in Spanje?

Fotobijschrift: Belgische drenkelingen op Maria Rust. Foto’s: Korrie Korevaart.