Terug naar Nieuws

Open Monumentendag 2017: Boeren, burgers en buitenlui

Persbericht d.d. 2 september 2017

Open Monumentendag op Maria Rust: wie zijn die mensen van de foto?

Op 9 en 10 september a.s. vindt de 31e Open Monumentendag plaats, met als thema: ‘boeren, burgers en buitenlui’. Dit thema laat het hele land nadenken over de vraag wat deze groepen mensen in het verleden met elkaar te maken hadden. Op 9 september is daarom iedereen welkom op Maria Rust, de oude begraafplaats aan de Zeeweg in Rockanje. Daar liggen immers alle Rockanjenaren begraven die in de jaren 1828-1950 zijn overleden. Of ze nu – van oorsprong – uit het dorp, uit de stad of van het platteland kwamen. Wie waren ze?

Open Monumentendag legt de nadruk op de onderlinge economische relaties tussen boeren, burgers en buitenlui. Die relaties hebben bijvoorbeeld te maken met voedsel, grondstoffen, handel en vervoer. En dus met allerlei soorten gebouwen, zoals boerderijen, tuinderijen, fabrieken, werkplaatsen en winkels. Ook Maria Rust laat veel zien van die mensen en hun onderlinge contacten.

Tien foto’s

Op tien grafmonumenten zijn er mensen uit het verleden zelfs nog letterlijk te zien, op een foto op wit steengoed. De werkgroep Maria Rust (onderdeel van de Historische Vereniging Westelijk Voorne) besteedt op 9 september speciaal aandacht aan de verhalen rond deze mensen – voorzover de werkgroep ze kent.

Juist deze foto’s spreken tot de verbeelding van de bezoeker: een zeeloods met een indrukwekkende baard, een jongen in plusfour, een dame met fraaie halsketting, vrouwen in klederdracht. Over sommige foto’s weet de werkgroep al meer, maar wie waren
Lena Hazelbag-Roedolf, Cornelis Briggeman en Johanna Monster, Arie Goedendorp, Reina van Marion-Berkhout, Cornelia Vermeulen-Boutkan en Jannetje Barendregt-Smit? De foto van Jannetje, uit 1927, is bovendien al helemaal vervaagd…

Garagehouder De Gruijter

Neem dan de foto van Jacob Johannes de Gruijter (1885-1934), met snor en keurig in het pak. Een modern man kijkt ons aan, ondernemer in hart en nieren. In zijn voorgeslacht komt een geldschieter van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) voor. Zijn grootvader Arie won een prijs met het ontwerp van een ploeg en zijn vader Jakob Johannes kocht met Jacob Trouw de eerste lijkkoets in het dorp. Hijzelf was eigenaar van een smederij annex transportbedrijf, dat ook kassen bouwde. 

Presentaties en rondwandeling

De begraafplaats (aan de Zeeweg in Rockanje) is op zaterdag 9 september open van 9.00 tot 16.00 uur. Om 11.00 uur en om 14.00 uur is er een presentatie over de tien foto’s; Jaap van der Veld vertelt over de geschiedenis van Maria Rust en over de website van de begraafplaats. Gedurende de hele dag kunnen bezoekers een rondwandeling maken, met een informatieblad in de hand. De wandeling gaat langs de grafstenen met een foto.

Wilt u meer weten over de begraafplaats of speciaal iets over uw familie vragen, dan kunt u ter plekke terecht bij Toon Fokkema en de andere leden van de werkgroep Maria Rust.

Voor meer informatie: www.begraafplaatsmariarust.nl

Bij de foto: Jacob Johannes de Gruijter (1885-1934). Foto: Nelly de Man-Schipper.

 

 

Afbeelding vergroten