naar Nieuws

 

Op zoek naar de mens achter de steen

 

Artikel in Struinen 2008 (22), nr. 1, pp.  35-37.


Meta Snijders

De werkgroep Maria Rust doet onderzoek naar de geschiedenis van de oude begraafplaats in Rockanje. We proberen zoveel mogelijk informatie te verzamelen over alle mensen die daar in de loop van de tijd begraven zijn. Die informatie wordt gepresenteerd op onze website, die binnenkort te raadplegen is. Bovendien werken we aan een publicatie waarin we de geschiedenis van deze historische plek beschrijven.

Wat willen wij weten?
Van iedere Rockanjenaar die op Maria Rust begraven werd, willen wij graag de volgende gegevens achterhalen:
- Geboortedatum
- Overlijdensdatum
- Familiebetrekkingen (vader, moeder, echteno(o)te, kinderen)
- Bijzondere doodsoorzaak (bijvoorbeeld een ongeluk)
- Eventuele bijzonderheden over de begrafenis
- Beroep of andere bezigheden.

Ook zijn we op zoek naar documenten, bijvoorbeeld:
- Foto’s van de overledene
- Foto’s van de begrafenis
- Rouwkaart of rouwadvertentie (copie).

Gelukkig hebben op eerdere oproepen al veel mensen gereageerd. Uiteraard doen we ook archiefonderzoek. Er is dan ook al veel informatie en documentatie verzameld. Toch blijven er vragen over, die lastig te beantwoorden zijn. In deze rubriek vragen wij u de komende tijd graag om uw hulp. Dit keer is onze vraag:


Wat gebeurde er met Cornelis Vijfvinkel?
Cornelis Vijfvinkel werd geboren op 10 december 1920 als zoon van Jan Vijfvinkel en Klazina Langendoen. Hij trouwde met Lena Johanne Bolle. Cornelis wordt aan het eind van de oorlog lid van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) en overlijdt vlak na de bevrijding, op 8 juni 1945. Het verhaal gaat dat hij verongelukte terwijl hij op wacht stond, wellicht door een ontploffende handgranaat of doordat zijn geweer per ongeluk afging.

Weet iemand nadere bijzonderheden over de omstandigheden waaronder Cornelis Vijfvinkel om het leven kwam? Reacties graag naar:

Nelly de Man-Schipper
Weijerland 43
3235 RD Rockanje
telefoon 0181-401405
e-mail: nellydemanschipper@hotmail.com