naar Nieuws

 

Op zoek naar de mens achter de steen

 

Artikel in Struinen 2009 (23), nr. 1, pp.  49-51.


Meta Snijders
 

In het decembernummer vroegen we naar informatie over twee zusters Doeksen. Ze liggen begraven op de oude begraafplaats in Rockanje, maar ze zijn niet uit onze streek afkomstig. Waarom vonden zij hun laatste rustplaats op Maria Rust? We kregen reacties van de heer Ben Langendoen, lid van onze vereniging, en van de heer Kees Dekker, een oud-werknemer van rederij Doeksen op Terschelling, die gegevens verzamelt over de familie Doeksen van de rederij.

Cornelia en Anna Neletta Doeksen waren geen directe familie van de rederij-Doeksens. Tijdens hun jeugd woonden ze met hun ouders, Grietje de Jong en Cornelis Doeksen, in Amsterdam. Later verhuisden ze naar de Langebuurtstraat op West-Terschelling. Vader Cornelis voer als gezagvoerder op de koopvaardij. De dames Doeksen respectievelijk geboren in 1854 en 1856 kwamen pas op hun oude dag naar Rockanje. Op 14 april 1930 verlieten ze Terschelling en namen ze hun intrek in rusthuis Vredeheim aan de Vleerdamsedijk. Het bejaardenhuis was eigendom van het landelijk diaconaat van de Nederlands Hervormde Kerk. Slechts een deel van de bewoners kwam uit deze streek; ook lidmaten van elders uit het land kwamen hun levensavond in Vredeheim doorbrengen. De gezusters Doeksen hebben helaas niet lang van hun rust kunnen genieten: Cornelia stierf in 1932 en Anna Neletta in 1933.


Oproep

Deze keer zijn we op zoek naar informatie over Fredericus Petrus de Keijser (geboren op 28 september 1853 in Tilburg en overleden op 23 oktober 1939 in Rockanje) en Maria Hubertha van Gerwen (geboren op 11 januari 1858 in Tilburg en overleden op 9 oktober 1938 in Rockanje). De geboorteplaats en de voornamen van het echtpaar doen vermoeden dat ze katholiek waren, dus het is onwaarschijnlijk dat ze net als de gezusters Doeksen hun heil in het Nederlands Hervormde rusthuis Vredeheim kwamen zoeken. Wie weet wanneer en waarom ze naar Rockanje kwamen? Reacties graag naar Nelly de Man-Schipper (tel. 0181-401405).