Terug naar Nieuws

Rockanje rond de jaren 1862-1871

Een uitvoerige beschrijving van ons land in de negentiende eeuw, toen het ca. 3,3 miljoen inwoners telde (1860), is te vinden in 'Het koninkrijk der Nederlanden' door J.L. Terwen (1813-1873). Naast een groot aantal grote en kleine steden wordt in dit boek ruim 2000 dorpen beschreven. Zo ook over Rockanje.

'Ten zuiden van Oostvoorne vindt men de gemeente Rockanje, met 1460 van den landbouw en veeteelt levende inwoners; het dorp is klein , en bezit eene kleine kerk zonder orgel; de toren is tamelijk hoog.

Eene merkwaardigheid te dezer plaatse is het meertje de Waal, dat de eigenschap bezit , om al wat men in werpt met eene steenkorst te overdekken, waarvan in ons vaderland geen tweede voorbeeld gevonden wordt.'

Algemene informatie Rockanje 1867
Rockanje telde in 1867, 1430 inwoners. Er werden 69 kinderen geboren, 14 huwelijken gesloten en er stierven 11 volwassen personen en 34 kinderen onder de 5 jaar. Daarnaast werden er 2 kinderen levenloos geboren.

 

 

 

 

Afbeelding vergroten